Đầu cơ và đầu tư chứng khoán: Đâu là điểm khác biệt?

Đầu cơ là thuật ngữ ám chỉ đến các hoạt động tích trữ tài sản[...]