Nến Harami là gì? Đặc điểm nhận biết và cách giao dịch

Nến Harami (Harami Pattern) là một trong các mô hình nến Nhật đảo chiều dễ[...]