Stop out trong Forex: Làm thế nào để phòng tránh hiệu quả?

Stop out và Margin call là hai trường hợp mà bất kỳ traders nào cũng[...]