Day trading là gì? Làm thế nào để trở thành Day trader giỏi?

Nhiều người hay nhầm lẫn Day trading là một chiến lược hay loại hình giao[...]