Đòn bẩy tài chính là gì? Có nên sử dụng hay không?

Đòn bẩy được xem là một trợ thủ vô cùng đắc lực trong đầu tư[...]