Dự án Aleo là gì? Thông tin mới nhất về Aleo token

Bạn đã biết gì về công nghệ Zero-Knowledge Proof, viết tắt là ZKP? Đây được[...]