Dow Jones 30: Chỉ số tiêu biểu của thị trường chứng khoán Mỹ

Dow Jones 30 là chỉ số phổ biến và tiêu biểu nhất của thị trường[...]