Ngoại hối là gì? Làm thế nào để bắt đầu giao dịch ngoại hối?

Ngoại hối (Forex) là một trong các lĩnh vực tài chính nhận được sự quan[...]